Zarządzenie  Nr 0151-161/V/07

Prezydenta Miasta  Jeleniej Góry

z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności Szkoły Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze od dłużnika Tomasza Maciuka, zam. 58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicz 23/3

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz przepisu
§ 3 ust. 1 pkt. 1 w związku z § 4 ust. 1 pkt. 5 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jeleniej Góry z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych  zarządzam, co następuje:

                                                                       §  1

Umarzam należność główną w kwocie 1.393,04 wraz z odsetkami w kwocie 1.667,33  z tytułu wynajmu lokalu od dłużnika Tomasza Maciuka.

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

 

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-161/V/07
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.04.2007 10:12
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.04.2007 10:12

Rejestr zmian dokumentu