Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5 w związku z art. 91d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Powołuję Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Konieczko ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:

 

 1. Barbara Latosińska            -                      przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego,

 

2. Waldemar Urbaniak          -                        przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,

 

3. Elżbieta Rzemińska           -                        dyrektor szkoły,

 

4. Bogusława Kałużna           -                       ekspert z listy MEN,

 

5. Waldemar Markowski       -                        ekspert z listy MEN w zakresie pedagogiki.

                 

§2 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.05.2007 08:11
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.05.2007 08:11

Rejestr zmian dokumentu