Zarządzenie Nr 0151-209/V/07

Prezydenta Miasta

 Jeleniej Góry

z dnia 16 maja 2007r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jeleniej Górze

 

         Na podstawie art.36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty         (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 ze zm.)  zarządzam,  co następuje :

 

§1

 

Powołuję komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jeleniej Górze w  składzie :

 

 

 1. Jerzy Łużniak - przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego
 2. Waldemar Woźniak– z-ca przewodniczącego, przedstawiciel organu prowadzącego
 3. Maria Zimmer – członek,  przedstawiciel organu prowadzącego
 1. Iwona Helak – Poczęta - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 2. Joanna Warchoł - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 3. Halina Kot - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 4. Krystyna Wilska  - członek,  przedstawiciel rady pedagogicznej
 5. Grażyna Wrońska  - członek,  przedstawiciel rady pedagogicznej
 6. Ewa Sobańska  - członek, przedstawiciel rodziców
 7. Małgorzata Wójcik - członek, przedstawiciel rodziców
 8. Krzysztof  Małczyński – członek, przedstawiciel ZNP
 9. Jan Owczarek - członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji konkursowej.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.                                    Prezydent Miasta

                                    Marek Obrębalski

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.05.2007 08:19
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.05.2007 08:19

Rejestr zmian dokumentu