Zarządzenie Nr 0151-210/V/07

Prezydenta Miasta

 Jeleniej Góry

z dnia 16 maja 2007r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze

 

         Na podstawie art.36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty         (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 ze zm.)  zarządzam,  co następuje :

 

§1

 

Powołuję komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze w  składzie :

 

 

 1. Jerzy Łużniak - przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego
 2. Waldemar Woźniak – z-ca przewodniczącego, przedstawiciel organu prowadzącego
 3. Maria Zimmer – członek,  przedstawiciel organu prowadzącego
 1. Iwona Helak – Poczęta  - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 2. Joanna Warchoł  - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 3. Halina Kot  - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 4. Magdalena Krausiewicz – Łada  - członek,  przedstawiciel rady pedagogicznej
 5. Marian Wadowski  - członek,  przedstawiciel rady pedagogicznej
 6. Anna Roziel  - członek, przedstawiciel rodziców
 7. Piotr Piątek – członek, przedstawiciel rodziców
 8. Marian Hübner  - członek,  przedstawiciel ZNP

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji konkursowej.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Prezydent Miasta

Marek Obrębalski

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.05.2007 08:22
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.05.2007 08:22

Rejestr zmian dokumentu