Zarządzenie Nr 0151-218/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 16 maja 2007 r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków

 budżetu miasta na 2007 rok.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 186 ust.5 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam:

 

§ 1.

 

1.             Przyjąć harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta w kwocie 305.420.661 zł.

2.             W ujęciu procentowym harmonogram dochodów (po zabezpieczeniu środków na spłatę rat pożyczek i kredytów) przedstawia się następująco:

1)      do 30.06.2007 r.       - do wysokości       49,4 %,

2)      do 30.09.2007 r.       - do wysokości       76,8 %,

3)      do 31.12.2007 r.       - do wysokości     100,0 %.

Szczegółową realizację dochodów w ujęciu miesięcznym i kwartalnym zawiera załącznik
nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2.

 

1.             Przyjąć harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta w kwocie 359.023.320 zł.

2.             W ujęciu procentowym harmonogram wydatków (po wyłączeniu zadań finansowanych z kredytów i pożyczek) przedstawia się następująco:

1)      do 30.06.2007 r.       - do wysokości       47,1 %,

2)      do 30.09.2007 r.       - do wysokości       75,2 %,

3)      do 31.12.2007 r.       - do wysokości     100,0 %.

Szczegółową realizację wydatków w ujęciu miesięcznym i kwartalnym zawiera załącznik
nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3.

 

1.             Realizacja dochodów i wydatków powinna być dokonywana zgodnie
z harmonogramem określonym w załącznikach nr 1 i 2.

2.             Za zgodą Prezydenta Miasta może być zrealizowany jednorazowy wydatek wyższy od kwot zapisanych w harmonogramie na dany kwartał, jeżeli znajdzie pokrycie
w zrealizowanych dochodach budżetowych.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • - (pdf 109.96 KB)
  • - (pdf 240.93 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-218/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.05.2007 11:04
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.05.2007 11:04

Rejestr zmian dokumentu