Zarządzenie Nr 0151-214/V/07

Prezydenta Miasta

 Jeleniej Góry

z dnia 16 maja 2007r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze

 

         Na podstawie art.36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty         (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 ze zm.)  zarządzam,  co następuje :

 

§1

 

Powołuję komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze w  składzie :

 

 

 1. Jerzy Łużniak - przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego
 2. Waldemar Woźniak – z-ca przewodniczącego, przedstawiciel organu prowadzącego
 3. Maria Zimmer – członek,  przedstawiciel organu prowadzącego
 1. Elżbieta Tyc - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 2. Joanna Marczewska - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 3. Zenon Gadomski - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 4. Maria Kamforowska - członek,  przedstawiciel rady pedagogicznej
 5. Bożena Roszak - członek,  przedstawiciel rady pedagogicznej
 6. Beata Fedor - Płońska - członek, przedstawiciel rodziców
 7. Irena Hudziak– członek, przedstawiciel rodziców
 8. Marian Hübner - członek,  przedstawiciel ZNP
 9. Ryszard Stroński – członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji konkursowej.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                                 Prezydent  Miasta

                                                                                  Marek Obrębalski

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.05.2007 08:35
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.05.2007 08:42

Rejestr zmian dokumentu