Zarządzenie Nr 0151/226/V/07
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 30 maja 2007r.


w sprawie umorzenia kwoty zaległego czynszu za lokal użytkowy przy ul. Wojska Polskiego 28 w Jeleniej Górze najmowanego, od 1 sierpnia 1998 roku do 28 lutego 2007 roku, przez Pana Zdzisława Fibicha

Na podstawie § 4 ust.1 pkt.8 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006r w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów- Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także  wskazania organów do tego uprawnionych, zarządzam co następuje:

§ 1

Umarzam kwotę należną Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Południe”, za lokal użytkowy przy ul. Wojska Polskiego 28 w Jeleniej Górze, w wysokości 2.151,43 zł ( dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden  43/100 zł), od Pana Zdzisława Fibicha.

§ 2


Wykonanie zarządzenia  powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Południe” w Jeleniej Górze.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Marek Obrębalski
Prezydent Miasta
Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie umorzenia kwoty zaległego czynszu za lokal użytkowy przy ul. Wojska Polskiego 28 w Jeleniej Górze najmowanego, od 1 sierpnia 1998 roku do 28 lutego 2007 roku, przez Pana Zdzisława Fibich
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.06.2007 13:57
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.06.2007 13:57

Rejestr zmian dokumentu