Zarządzenie Nr 0151-228/V/07/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
z dnia  30 maja  2007r


w sprawie powołania Etapowego Komitetu Organizacyjnego zakończenia VI etapu
i startu honorowego do VII etapu w Jeleniej Górze w 2007 roku 64. Tour de Pologne


Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Etapowy Komitet Organizacyjny zakończenia VI etapu i startu honorowego do VII etapu 64. Tour de Pologne w składzie:

1.Przewodniczący                     - Marek Obrębalski      - Prezydent Miasta Jeleniej Góry 
2.Zastępca Przewodniczącego   - Jerzy Łużniak            - Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Członkowie:
3.Cezary Wiklik                       - Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Rady Miejskiej Jeleniej Góry
4.Irena Kempisty                    - Naczelnik Wydziału Kultury Sportu i Turystyki
5.Zbigniew Ciosmak                - Komendant Miejski Policji
6.Marek Woźniak                    - Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
7.Jerzy Górniak                      - Komendant Straży Miejskiej
8.CzesławWandzel                   -Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
9.Katarzyna Młodawska           - Naczelnik Wydziału Promocji i Polityki Informacyjnej
       

                                                                   
§ 2

Zadaniem Etapowego Komitetu Organizacyjnego będą działania związane z zakresem realizacji umowy zawartej pomiędzy Miastem Jelenia Góra, a Lang Team Sp.z o.o.

§ 3

Pracą Etapowego Komitetu Organizacyjnego kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


                                                                            z up. Prezydenta Miasta
                                                                                   Jeleniej Góry

                                                                             Zastępca Prezydenta
                                                                                  Jerzy Łuzniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Etapowego Komitetu Organizacyjnego zakończenia VI etapu i startu honorowego do VII etapu w Jeleniej Górze w 2007 roku 64. Tour de Pologne
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.06.2007 11:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.06.2007 11:00

Rejestr zmian dokumentu