ZARZĄDZENIE Nr 0151-241/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 13 czerwca 2007r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-114/V/07  z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra.

 

 

 

 

Na podstawie  art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 5 ust. 6 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 0151-113/V/07  z dnia 31 stycznia 2007r. Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz uchwały 60/X/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2007r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 257/3

 

zarządzam co następuje :

 

§ 1.

 

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151-114/V/07 Prezydenta  Miasta Jeleniej Góry z dnia  31 stycznia 2007r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra wprowadza się następującą zmianę:

 

-skreśla się  w  I. „Jednostki budżetowe”  punkt nr 5.

 

§ 2.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 22 maja 2007r.

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA

       Jeleniej Góry

 

                                                                                                   Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-114/V/07 z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.06.2007 10:08
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.06.2007 10:08

Rejestr zmian dokumentu