Zarządzenie nr  0151 – 229/V/07

Prezydenta Miasta Jelenia Góra

 z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie umorzenia kwoty należności głównej 186,05 zł wraz z odsetkami IV raty
z tyt. I-szej opłaty z tyt. użytkowania wieczyste gruntu Miasta Jelenia Góra położonego przy ul. Kamiennogórskiej.

 

 

            Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 8 uchwały nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,  udzielania innych ulg
w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych, zarządzam:

 

§ 1.

 

Wyrazić zgodę na umorzenie IV raty za 2007 r. –186,05 zł, wraz z należnymi odsetkami,

 z tytułu pierwszej opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Państwu - Sikorski Józef, Katarzyna, zam. przy ul. Kamiennogórskiej 7 w Jeleniej Górze.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.                                                                                                    Prezydent Miasta Jelenia Góra

                                                                                                            Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie umorzenia kwoty należności głównej z tyt. I-szej opłaty z tyt. użytkowania wieczyste gruntu Miasta Jelenia Góra położonego przy ul. Kamiennogórskiej.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.06.2007 10:58
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.06.2007 10:58

Rejestr zmian dokumentu