ZARZĄDZENIE   Nr  0151 – 258 / V/ 07           

                             PREZYDENTA   MIASTA  JELENIEJ  GÓRY

                                       z dnia  20  czerwca 2007 r.

 

 

       w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce  nr 418  położonej  przy ul. Kasprowicza  w Jeleniej Górze.

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 i art.18 ust.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) i Uchwały  Nr 442/XXXIV/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry  z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie określenia zasad obciążania i ustanawiania służebności na nieruchomościach stanowiących własność miasta ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 87, poz.1139 ),

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Ustanowić na działce nr 418 o powierzchni 0.1256 ha  położonej przy ul.Kasprowicza w Jeleniej Górze, Obręb Jelenia Góra 1, AM 4  stanowiącej własność Miasta Jelenia Góra – na rzecz każdoczesnego wieczystego użytkownika lub  właściciela działki nr 419 o powierzchni  0.0250 ha, służebność polegającą na prawie przechodu i przejazdu do działki nr 419 przy ul. Kasprowicza 15 A, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

 

§  2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 418 położonej przy ul. Kasprowicza w Jeleniej Górze.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.06.2007 15:52
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.06.2007 15:52

Rejestr zmian dokumentu