Zarządzenie Nr 0151-252/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 20 czerwca 2007 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych rozpoczętych w 2007 roku na zadaniach wynikających z zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej.

 

 

            Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku  Nr 142  poz. 1591 ze  zm./, w związku z art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz.1163 ze zm./ zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych planowanych w 2007 roku na zadaniach  wynikających z zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej, powołuję Komisję przetargową w składzie:

 

Przewodniczący: Dorota Wiącek - p.o.Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra,

Z-ca Przewodniczącego: Marian Rosiński - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra,

Sekretarz Komisji: Miłosz Służewski - Samodzielny Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra,

 

Członkowie Komisji:

Jolanta Basałygo - Samodzielny Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra,

Agnieszka Biełajew - Samodzielny Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra,

Katarzyna Bartniczak - Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra /Zastępca Sekretarza Komisji/.

 

 

§ 2

Komisja działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych rozpoczętych w 2007 roku na zadaniach wynikających z zakresu działania Wydziału Gospod
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.07.2007 12:44
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.07.2007 12:44

Rejestr zmian dokumentu