Zarządzenie Nr 0151 – 265/V/07

Prezydenta Miasta

 Jeleniej Góry

z dnia 27 czerwca 2007r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1   w Jeleniej Górze

 

         Na podstawie art.36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 ze zm.)  zarządzam,  co następuje :

 

§1

 

Powołuję komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  w Jeleniej Górze w  składzie :

 

 

 1. Jerzy Łużniak - przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego;
 2. Waldemar Woźniak – z-ca przewodniczącego, przedstawiciel organu prowadzącego;
 3. Agata Żmijewska – członek,  przedstawiciel organu prowadzącego;
 4. Elżbieta Tyc  -członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego;
 5. Joanna Marczewska - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego;
 6. Agnieszka Perska - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego;
 7.  Anna Szubartowska - Kowalczyk  - członek, przedstawiciel rady pedagogicznej;
 8. Lech Trębicki     -   członek,  przedstawiciel rady pedagogicznej;
 9. Jan Wcisło    -  członek, przedstawiciel rodziców;
 10. Paweł Osuch   – członek, przedstawiciel rodziców;
 11. Krzysztof  Małczyński - członek,  przedstawiciel ZNP;
 12. Robert Sadownik - członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji konkursowej.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marek Obrębalski
(-)

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.07.2007 11:40
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.07.2007 13:09

Rejestr zmian dokumentu