Zarządzenie Nr 0151 – 266/V/07

Prezydenta Miasta

 Jeleniej Góry

z dnia 27 czerwca 2007r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych  w Jeleniej Górze

 

         Na podstawie art.36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 ze zm.)  zarządzam,  co następuje :

 

§1

 

Powołuję komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych  w Jeleniej Górze w  składzie :

 

 

 1. Jerzy Łużniak - przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego;
 2. Waldemar Woźniak – z-ca przewodniczącego, przedstawiciel organu prowadzącego;
 3. Agata Żmijewska – członek,  przedstawiciel organu prowadzącego;
 4. Elżbieta Tyc  - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego;
 5. Joanna Marczewska - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego;
 6. Agnieszka Perska - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego;
 7. Zbigniew Czyż  -  członek,  przedstawiciel rady pedagogicznej;
 8. Aleksandra Grzywacz    -   członek,  przedstawiciel rady pedagogicznej;
 9. Jerzy Świątkowski     -  członek, przedstawiciel rodziców;
 10. Barbara Kwiatkowska   – członek, przedstawiciel rodziców;
 11. Krzysztof  Małczyński - członek,  przedstawiciel ZNP;
 12. Jan Owczarek  - członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji konkursowej.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Prezydent Miasta
Jeleniej G
óry
Marek Obr
ębalski
(-)

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.07.2007 11:50
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.07.2007 13:06

Rejestr zmian dokumentu