Zarządzenie Nr 0151-208/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 16 maja 2007r.

 

 

 

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 13
w Jeleniej Górze

 

Na podstawie art.38 ust.1 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
 
ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§1

 

Odwołuję Panią Małgorzatę Jaskólską  ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 ul. Piotra Skargi 19 w Jeleniej Górze z dniem  31 sierpnia 2007r. – na własna prośbę.

 

 

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry

Marek Obrębalski
(-)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.07.2007 12:49
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.07.2007 12:49

Rejestr zmian dokumentu