Zarządzenie Nr 0151 - 225/V/07
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 30 maja 2007r.

 

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze.

 

         Na podstawie art.38  ust.1 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami), w związku z art. 88 ustawy Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. nr 97,  poz. 674 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

§1

 

odwołuję Pana Zbigniewa Kozyrę ze stanowiska  dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Podgórna 9 w Jeleniej Górze z dniem  31 sierpnia 2007r. – na własną prośbę w związku z nabyciem praw emerytalnych.

  

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marek Obrębalski
(-)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.07.2007 13:04
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.07.2007 13:04

Rejestr zmian dokumentu