Zarządzenie Nr 0151-274/V/ 07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 11 lipca 2007 r.

 

 

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do oddania w użytkowanie wieczyste bądź sprzedaży wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmian.) oraz Uchwały Nr 204/XVI/99 Rady  Miejskiej  Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 1999 roku w sprawie zasad  sprzedaży  lokali  użytkowych    w budynkach komunalnych oraz niektórych nieruchomości przeznaczonych na cele użytkowe i zmieniającej ją Uchwały Nr 665/XLIX/2002 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 9 kwietnia 2002 roku, zarządza się co następuje:

 

 

 

§ 1

1. Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste bądź sprzedaży grunty zabudowane wraz ze sprzedażą na rzecz najemców lokali użytkowych, w budynkach położonych w Jeleniej Górze.

    2. Wykaz nieruchomości, o których mowa w ust. 1 zawiera  załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Z  up. Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

Zastępca Prezydenta

Jerzy Łużniak

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do oddania w użytkowanie wieczyste bądź sprzedaży wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.07.2007 08:50
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.07.2007 08:50

Rejestr zmian dokumentu