ZARZĄDZENIE NR 0151 - 277/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 11 lipca 2007 roku.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego – garażu nr 3u położonego w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej wraz z udziałem w prawie własności gruntu.

 

 

Na podstawie:

art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 1 pkt 2b Uchwały nr 204/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 1999 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych w budynkach komunalnych oraz niektórych nieruchomości przeznaczonych na cele użytkowe i Uchwały 442/XXXIV/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Górze z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie określenia zasad obciążania i ustanawiania służebności na nieruchomościach stanowiących własność miasta.

 

 

 

z a r z ą d z a   s i ę,  c o   n a s t ę p u j e:

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokal użytkowy – garaż nr 3u położony w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej o łącznej powierzchni 18,08 m2, wraz z udziałem wynoszącym 23,93% w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 53/9 o powierzchni 245 m2, obręb 28NE, AM-59.
 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

Z  up. Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

Zastępca Prezydenta

Jerzy Łużniak

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego – garażu nr 3u położonego w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej wraz z udziałem w prawie własności g
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.07.2007 09:23
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.07.2007 09:23

Rejestr zmian dokumentu