ZARZĄDZENIE NR 0151-278/V/07

PREZYDENTA  MIASTA  JELENIEJ  GÓRY

z dnia 11 lipca 2007 roku.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Jeleniej Górze przy ul. Wrzosowej w drodze przetargu nieograniczonego

 

 

Na podstawie:

       art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami),

       uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr XXXV/536/98 z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie określenia zasad zbywania gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Jelenia Góra w drodze przetargowej,

 

z a r z ą d z a   s i ę,  c o  n a s t ę p u j e

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowanej  nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wrzosowej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr: 201, 197/13 i 197/17 o łącznej powierzchni  6099 m2   z przeznaczeniem  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w drodze przetargu  nieograniczonego.  

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń   w siedzibie  Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Jeleniej Górze przy ul. Wrzosowej w drodze przetargu nieograniczonego
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.07.2007 09:43
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.07.2007 09:43

Rejestr zmian dokumentu