Zarządzenie Nr  0151-279/V/07

Prezydenta Miasta  Jeleniej Góry

z dnia 11 lipca 2007 roku

 

 

w sprawie ustalenia minimalnych rocznych  stawek czynszu za dzierżawę gruntów

służących do obsługi budynków w Jeleniej Górze.

 

 

Na podstawie  art.30  ust.2  pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Stawka rocznego czynszu za dzierżawę gruntów służących do obsługi budynków  niezależnie od ich powierzchni wynosi - 10 zł. 

2. W/określona stawka czynszu podlega aktualizacji rocznej , na podstawie  stosownego zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry .

 

 

§ 2

 

W przypadku poddzierżawienia przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego, bądź w przypadku bezumownego korzystania z przedmiotu dzierżawy – Dzierżawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 3-krotnej stawki wynikającej z niniejszego zarządzenia za okres stwierdzonego poddzierżawiania, bądź bezumownego korzystania.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu  w siedzibie Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

 

 

Z  up. Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

Zastępca Prezydenta

Jerzy Łużniak

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
sprawie ustalenia minimalnych rocznych stawek czynszu za dzierżawę gruntów służących do obsługi budynków w Jeleniej Górze.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.07.2007 10:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.07.2007 10:10

Rejestr zmian dokumentu