ZARZĄDZENIE  NR  0151 – 181/V/07

PREZYDENTA  MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 11 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Strumykowej wraz ze sprzedażą budynku – garażu wolnostojącego na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości  - 

w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie:

-        art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/,

-        uchwały nr XXXII/437/98 z dnia 10 lutego 1998 roku Rady Miejskiej Jeleniej Góry, w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości - w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Rady Miejskiej w Jeleniej Górze nr 470/XXXVI/2001 z dnia 08 maja 2001 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 81 z dnia 20 lipca 2001 r.),

 

z a r z ą d z a   s i ę,   c o   n a s t ę p u j e:

 

§ 1

 

Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste grunt zabudowany oznaczony geodezyjnie jako działki: nr 724/33 i nr 726/12 o łącznej powierzchni 436 m2, obręb Czarne I, AM 8 położony               w Jeleniej Górze przy ul. Strumykowej wraz ze sprzedażą posadowionego na tym gruncie budynku – garażu wolnostojącego, na poprawę stanu zagospodarowania już posiadanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 661/12 o powierzchni 679 m2, Czarne I, AM 8 położonej w Jeleniej Górze przy ul. Strumykowej 3, na rzecz użytkownika wieczystego tej działki – w drodze bezprzetargowej.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Jeleniej Górze przy ul. Strumykowej wraz ze sprzedażą budynku – garażu wolnostojącego na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości -
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.07.2007 15:48
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.07.2007 15:48

Rejestr zmian dokumentu