Zarządzenie Nr 0151-286/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 19 lipca 2007r.

 

 

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora

Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze

 

 

 

 

                Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami), oraz art. 23 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 88 ustawy Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. nr 97,  poz. 674 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

§1

 

Odwołuję Pana Tadeusza Kowaleczko ze stanowiska  dyrektora Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34  w Jeleniej Górze z dniem 
27 czerwca 2007r
.  w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.                                    Prezydent Miasta

                                   Marek Obrębalski

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora dyrektora Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.07.2007 13:23
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.07.2007 13:23

Rejestr zmian dokumentu