Zarządzenie Nr 0151-287/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 19 lipca 2007r.

 

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora                                                                  Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze.

 

 

 

Na podstawie art. 36 a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 r.  Nr 67, poz. 329  ze zm. ) oraz art.32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) zarządzam co następuje:

   

§ 1

Powierzam Pani Małgorzacie Kasztelan, wicedyrektorowi Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34 w Jeleniej Górze od dnia
28 czerwca 2007 do dnia 31 sierpnia 2007r.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.                                                    Prezydent Miasta

                                                    Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.07.2007 13:27
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.07.2007 13:27

Rejestr zmian dokumentu