ZARZĄDZENIE   nr 0151-302/V/07

PREZYDENTA  MIASTA  JELENIEJ GÓRY

z dnia 01 sierpnia 2007 roku

 

 

 

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jelenia Góra prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Wincentego Pola w Jeleniej Górze.

 

 

    Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r, Dz.U.nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz uchwały nr 74/IX/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 czerwca 2003r, w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na rzecz Miasta

 

 

z a r z ą d z a   s i ę,  c o  n a s t ę p u j e :

 

 

§ 1

 

Nabyć na rzecz Miasta Jelenia Góra od współużytkowników wieczystych gruntu  i właścicieli budynku położonego przy ul. Wincentego Pola nr 31 w Jeleniej Górze, prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, niezabudowanego ozn. geod. jako działka nr 269/1 o pow. 0,0429 ha – obręb Jelenia Góra 2, AM 4 – przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego pod ciąg pieszo –  rowerowy.

 

 

§ 2

Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego będą środki budżetowe Miasta.

 

 

 

§ 3

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty sądowe ponosi Miasto Jelenia Góra.

 

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta.

 

 

Marek Obrębalski
Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jelenia Góra prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Wincentego Pola w Jeleniej Górze.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.08.2007 13:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.08.2007 13:21

Rejestr zmian dokumentu