Zarządzenie Nr  0151-309/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 01 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień  publicznych w ramach Projektu Funduszu Spójności pn.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”.

 

            Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku  Nr 142  poz. 1591 ze  zm.), Art. 19 i Art. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

W celu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach Projektu Funduszu Spójności pn.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” powołuję stałą Komisję przetargową w składzie:

 

Przewodniczący:   Jolanta Piasecka Nowak  -  Kierownik Zespołu ds. Wdrożenia

                                                                        Projektu Funduszu Spójności

Z-ca Przewodniczącego:  Mirosława Dzika   -  Inspektor w Zespole ds. Wdrożenia

                                                                       Projektu Funduszu Spójności

Sekretarz Komisji:            Jolanta Basałygo  -  Samodzielny Referent w Zespole

                                                                       ds.Wdrożenia Projektu Funduszu Spójności

Członkowie Komisji:

                            Marina Kaźmierkiewicz    -  Inspektor w Zespole ds. Wdrożenia

                                                                       Projektu Funduszu Spójności

                                                                       (Zastępca Sekretarza Komisji)

                                Agnieszka Biełajew      -  Samodzielny Referent w Zespole

                                                                      ds. Wdrożenia Projektu Funduszu Spójności

                           Agnieszka Gajdamowicz   - Referent w Zespole ds. Wdrożenia

                                                                      Projektu Funduszu Spójności

 

§ 2.

 

Komisja działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach Projektu Funduszu Spójności pn.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczani
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.08.2007 13:27
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.08.2007 14:01

Rejestr zmian dokumentu