Zarządzenie Nr 0151-321/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 3 sierpnia 2007r.

 

 

w spawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

 

          Na podstawie art. 26 a ust. 1 i 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm. /  w związku z art. 68 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy / tekst jednolity z 1998r.  Dz.U. Nr 21, poz. 94 ze zm./  zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

Z dniem 3 sierpnia 2007r. powołuję  Pana  Zbigniewa  Piotra  Szereniuka

na  stanowisko drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w spawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.08.2007 13:51
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.08.2007 13:51

Rejestr zmian dokumentu