Zarządzenie Nr 0151-292/V/2007

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 25 lipca 2007r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2

w Jeleniej Górze

 

Na podstawie art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572  ze zm. ) oraz art.32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) zarządzam co następuje:

          

§ 1

 

Powierzam Pani Jadwidze Dąbrowskiej stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2  w Jeleniej Górze od dnia 01 września 2007 roku do dnia 31sierpnia 2012 roku.

 

§ 2

 

Upoważniam Panią Jadwigę Dąbrowską do podejmowania niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2007/2008.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.                                                        Prezydent Miasta

                                                        Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.08.2007 12:16
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.08.2007 12:16

Rejestr zmian dokumentu