Zarządzenie Nr 0151-319/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 1 sierpnia 2007r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora

Szkoły Podstawowej Nr 13

w Jeleniej Górze

 

Na podstawie art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572  ze zm. ) oraz art.32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powierzam Pani Barbarze Jaśniewicz stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13  w Jeleniej Górze od dnia 01 września 2007 roku do dnia 31sierpnia 2012 roku.

 

§ 2

 

Upoważniam Panią Barbarę Jaśniewicz do podejmowania niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2007/2008.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


                                                        Prezydent Miasta

                                                        Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.08.2007 09:43
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.08.2007 09:43

Rejestr zmian dokumentu