Zarządzenie Nr 0151-311/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 1 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5 w związku z art. 91d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. nr 97,  poz. 674 ze zmianami)  zarządzam, co następuje:

§1

 

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Andrzejewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:

 

1. Waldemar Urbaniak - przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego,

 

2. Halina Kot - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,

 

3. Marek Przeorski  - dyrektor szkoły,

 

4. Antoni Juszkiewicz - ekspert z listy MEN,

 

5. Maria Oziom - ekspert z listy MEN w zakresie j.obcego.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.                                                        Prezydent Miasta

                                                        Marek  Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.08.2007 09:57
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.08.2007 09:57

Rejestr zmian dokumentu