Zarządzenie Nr  0151-325/V/07

Prezydenta  Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 08 sierpnia 2007 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta

Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.

Na podstawie art. 48 ust. 2  i  ust. 3 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1592 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Pani Małgorzacie Kasztelan, pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół  Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze od dnia 28 czerwca 2007r. do dnia 31 sierpnia 2007r., udzielam pełnomocnictwa do działania jednoosobowego w zakresie:

-         gospodarowania i zarządzania powierzonym mieniem, w szczególności zawierania umów na korzystanie z mediów.

-         zawierania umów dotyczących najmu lub dzierżawy wolnych powierzchni w nieruchomości objętej trwałym zarządem, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.      Niniejsze pełnomocnictwo nie stanowi podstawy do udzielania dalszych pełnomocnictw za wyjątkiem:

-        upoważnień udzielanych osobom działającym jako pełnomocnicy procesowi,

-        upoważnień udzielanych dyrektorowi Zespołu Obsługi „Oświata” w zakresie przygotowania i realizacji remontów i inwestycji.

§ 2

Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika miasta lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 3

Pełnomocnictwa udziela się na czas pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół  Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze, tj. do 31 sierpnia 2007 r.

                                                                    § 4

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem wydania z mocą obowiązującą od 28 czerwca 2007r.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie nr 0151-325/V/07 w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.08.2007 15:28
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.08.2007 15:28

Rejestr zmian dokumentu