ZARZĄDZENIE NR 0151-336/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

Z DNIA 22 SIERPNIA 2007 r.


w sprawie zmiany

Zarządzenia Nr 418/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 listopada 2003 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Jeleniej Górze

zmienionego

Zarządzeniem Nr 1230/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 lipca 2005 r.


Na podstawie art.8 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 10 maja 2003r.  (Dz.U.Nr 80 z 2003r.  poz. 717 ze zmianami) oraz art. 7 ust.1 pkt 1 i art.11a ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1

W zarządzeniu nr 418/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 listopada 2003r. wprowadza się następujące zmiany:

1)  §1 otrzymuje brzmienie:

„Powołuje się  Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Jeleniej Górze jako organ doradczy Prezydenta Miasta w sprawach zagospodarowania przestrzennego  w następującym składzie:

1)      Przewodniczący – mgr inż. arch. Magdalena Kwasiuk

2)      Wiceprzewodniczący - mgr inż. arch. Jolanta Mostowska – Dryk

3)      Członek - mgr inż. arch. Edmund Kiełtyka

4)      Członek - mgr inż. arch. Wojciech Korpal

5)      Członek - mgr inż. arch. Grażyna Makowska

6)      Członek - mgr inż. arch. Ireneusz Piechocki

7)      Członek - mgr inż. arch. Anna Podworska - Michalak

8)      Członek - mgr inż. arch. Jacek Godlewski

9)      Członek - mgr Andrzej Kurpiewski

10)  Członek – mgr inż. Dariusz Rusnak.”


§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  
PREZYDENT MIASTA
      Jeleniej Góry
  Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 418/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dn. 13.11.2003r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Jeleniej Górze...
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.08.2007 13:03
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.08.2007 13:03

Rejestr zmian dokumentu