Zarządzenie Nr  0152-29/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 29 sierpnia 2007r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko  ds. obsługi inwestorów w Punkcie Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju Gospodarczego

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/  w związku z art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami/

 

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję komisję w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko  ds. obsługi inwestorów w Punkcie Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w następującym składzie:

1.             Agata Żmijewska – Sekretarz Miasta – Przewodniczący Komisji,

2.             Barbara Chrebor – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego - członek Komisji,

3.             Anna Gniadzik – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr -  członek Komisji,

 

§2.

Z przeprowadzonego naboru Komisja sporządza protokół i przedstawia go Prezydentowi Miasta celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko ds. obsługi inwestorów w Punkcie Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju Gospodarczego
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.09.2007 11:25
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.09.2007 11:25

Rejestr zmian dokumentu