Zarządzenie Nr 0151-367/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 5 września 2007 roku

 

w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 

 

Na podstawie art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) oraz § 8-12 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad
do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), zarządzam:

 

§ 1.

 

Powołuję Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, w składzie:

 

1.

Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis

Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła
w Jeleniej Górze

2.

Lucyna Szpak

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Oddział Terenowy w Jeleniej Górze

3.

Marian Bojarski

Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny
w Jeleniej Górze

4.

Kazimierz Małko

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jeleniej Górze

5.

Ewa Kasińska

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

 

 

§ 2.

 

Traci moc Zarządzenie Nr 306/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17 lipca 2003 roku w sprawie powołania powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych.

 

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.09.2007 09:27
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.09.2007 09:27

Rejestr zmian dokumentu