Zarządzenie Nr 0151-368/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 5 września 2007 roku.

 

 

 

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: z 2007 r. Dz. U. Nr 70, poz. 473), zarządzam:

 

§ 1.

 

Powołuję Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA) zwaną dalej Komisją, w składzie:

 

1.

Przewodniczący

Zbigniew Szereniuk

2.

Zastępca Przewodniczącego

Ewa Kasińska

3.

Sekretarz

Andrzej Marchowski

4.

Członek

Danuta Tomaszczyk - Żarska

5.

Członek

Maria Karpińska

6.

Członek

Waldemar Woźniak

7.

Członek

Dorota Romańczuk-Masiowska

8.

Członek

Jolanta Hryniewicka

9.

Członek

Jacek Winiarski

10.

Członek

Andrzej Grębosz

11.

Członek

Edyta Bagrowska

12.

Członek

Tomasz Szczurowski

13.

Członek

Miłosz Sajnog

14.

Członek

Cezariusz Wiklik

15.

Członek

Józef Zabrzański

 

 

§ 2.

 

1.      Szczegółowy zakres zdań i tryb pracy komisji określi Regulamin opracowany przez Komisję.

  1. Regulamin powinien być opracowany i przekazany Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry, celem uzyskania akceptacji w terminie 30 dni od dnia pierwszego posiedzenia Komisji.

 

§3.

 

Traci moc:

1)     Zarządzenie Nr 91/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

2)     Zarządzenie Nr 806/2004 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 września 2004
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia
27 lutego 2003 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3)     Zarządzenie Nr 1444/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 lutego 2006 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 806/2004 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, dnia
24 września 2004 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.09.2007 09:43
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.09.2007 09:43

Rejestr zmian dokumentu