Zarządzenie   Nr  0151-369/V/07

Prezydenta  Miasta   Jeleniej  Góry

z dnia   05 września   2007 roku

 

w sprawie  przekazania w nieodpłatne  użytkowanie   nieruchomości gruntowej  zabudowanej   położonej  w Jeleniej Górze przy ul. Kraszewskiego nr 6

 

 

           Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.)   oraz art.  13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o  gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity  z  2004 r., Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

 

zarządza   się , co  następuje :

 

 

 

Przekazuje się  w  nieodpłatne użytkowanie na  rzecz  Towarzystwa   Interwencji   Społecznych   z/s   w Nysie   na   okres   do   trzech lat  nieruchomość gruntową zabudowaną , położoną   w  Jeleniej  Górze  przy ulicy Kraszewskiego  nr 6 , oznaczoną w operacie ewidencji gruntów  jako działka nr 65 o pow. 0,3478 ha , Obręb 24, AM-2  o urządzonej księdze wieczystej nr KW 61456 z przeznaczeniem  do prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej  tj. Pogotowia Opiekuńczego  – jako zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej.

 

  

§  2    

 

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem   wydania.

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Kraszewskiego nr 6
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.09.2007 15:43
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.09.2007 15:43

Rejestr zmian dokumentu