Zarządzenie Nr 0151-389/V/07
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 25 września  2007r.


w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta Jelenia Góra,  dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.


Na podstawie art. 48, ust. 1-8 ustawy z dnia  12 kwietnia  2001r.-Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz.499 ze zmianami),

z a r z ą d z a m  c o  n a s t ę p u j e


§ 1 .

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007r., powołuję na  terenie Miasta Jelenia Góra Obwodowe Komisje Wyborcze w składach wymienionych w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania  i podlega opublikowaniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

Prezydent Miasta
     Jeleniej Góry
(-)
Marek Obrębalski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta Jelenia Góra, dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RP(...)
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.09.2007 19:57
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.10.2007 10:34