Zarządzenie Nr  0152-39/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 25 września 2007r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko  ds.  monitorowania i sprawozdawczości projektów z RPO i innych programów  w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Jelenia Góra

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r.

Nr 142, poz. 1591 ze zm./  w związku z art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm./

 

 

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję komisję w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. monitorowania i sprawozdawczości projektów z RPO i innych programów w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Jelenia Góra w następującym składzie:

 

1. Agata Żmijewska –  Sekretarz Miasta – Przewodniczący Komisji,

2. Jadwiga Osińska – p.o. Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich  – członek Komisji,

3. Anna Gniadzik – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr -  członek Komisji.

 

§2.

Z przeprowadzonego naboru Komisja sporządza protokół i przedstawia go Prezydentowi Miasta celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Prezydent Miasta Jelenia Góra

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko ds. monitorowania i sprawozdawczości projektów z RPO i innych programów w Wydziale Funduszy Europejskich
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.09.2007 20:41
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.09.2007 20:41

Rejestr zmian dokumentu