Zarządzenie  Nr 0151-376/V/07

Prezydenta Miasta  Jeleniej Góry

z dnia  12 września 2007 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze od dłużnika Miejskiego Klubu Sportowego Piłki Ręcznej 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12

 

Na podstawie § 4 ust. 3 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa  oraz  udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam, co następuje:

§  1

Umarzam należność w kwocie 31.959,14 zł w tym należność główna 29.442,42 , odsetki 2.516,72 zł,  z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych, szatni, udostępniania hali sportowej oraz kosztów eksploatacyjnych od dłużnika Miejskiego Klubu Sportowego Piłki Ręcznej według stanu na dzień 31 sierpnia 2007 r.                                  

§  2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze.

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

                                                Prezydent Miasta Jeleniej Góry

                                                                        Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie nr 0151-376/V/07
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.10.2007 00:54
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.10.2007 10:39

Rejestr zmian dokumentu