Zarządzenie  Nr  0151-378/V/07

Prezydenta Miasta  Jeleniej Góry

z dnia  12 września  2007 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze od dłużnika Szkółki Piłkarskiej „GOL”, 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12

 

Na podstawie § 4 ust. 3 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry  z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa  oraz  udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam, co następuje:

                                                        §  1

Umarzam należność w kwocie 1.388,21 zł w tym należność główna 1.284,00 ,  odsetki w kwocie 104,21 zł z tytułu czynszu za wynajem hali sportowej od  dłużnika Szkółki Piłkarskiej „GOL” według stanu na dzień 31 sierpnia 2007 r.

§  2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze.

              §  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                    Prezydent Miasta Jeleniej Góry

                                                               Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie nr 0151-378/V/07
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.10.2007 01:04
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.10.2007 21:40

Rejestr zmian dokumentu