z dnia  12 września 2007 r.
w sprawie umorzenia wierzytelności Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze od dłużnika Miejskiego Klubu Sportowego „Biofaktor”,  58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12
 
Na podstawie § 4 ust. 3 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych,do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa  oraz  udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam, co następuje:
§  1
Umarzam należność w kwocie 1.171,74 w tym należność główna 860,15 , odsetki 311,59 zł, z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych oraz kosztów eksploatacyjnych od dłużnika Miejskiego Klubu Sportowego „Biofaktor” według stanu  na dzień 31 sierpnia 2007 r.                                   
§  2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze.
§  3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Marek Obrębalski            

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie nr 0151-379/V/07
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.10.2007 01:07
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.10.2007 21:43

Rejestr zmian dokumentu