Zarządzenie  Nr  0151-398/V/07

Prezydenta  Miasta  Jeleniej  Góry

z  dnia 3  października  2007 r.

 

w sprawie powołania zespołu do opracowania  propozycji zmiany formy organizacyjno-prawnej zakładów budżetowych nadzorowanych przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta  w Jeleniej Górze

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję zespół  do opracowania propozycji zmiany formy organizacyjno-prawnej zakładów budżetowych nadzorowanych przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta 
w Jeleniej Górze w następującym składzie:

 1. Zbigniew Szereniuk – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodniczący Zespołu,
 2. Janina Kurzawa – Skarbnik Miasta – członek Zespołu,
 3. Waldemar Woźniak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania – członek Zespołu,
 4. Sylwia Kołomańska – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – członek Zespołu,
 5. Irena Tabaczniuk – p.o. Naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta – członek Zespołu,
 6. Grażyna Skalska – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Jeleniej Górze – członek Zespołu,
 7. Katarzyna Stec - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Jeleniej Górze – członek Zespołu,
 8. Bogumiła Lepieszo - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Jeleniej Górze – członek Zespołu,
 9. Monika Sołek - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 11 w Jeleniej Górze – członek Zespołu,
 10. Lucyna Balińska - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Jeleniej Górze – członek Zespołu,
 11. Joanna Konopka - Dyrektor Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 14 w Jeleniej Górze – członek Zespołu,
 12. Teresa Herbut - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 19 w Jeleniej Górze – członek Zespołu,
 13. Małgorzata Jędryczek - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 27 w Jeleniej Górze – członek Zespołu,
 14. Eżbieta Krausiewicz – Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze – członek Zespołu,
 15. Janusz Wojtas – Dyrektor Bursy Szkolnej nr 4 w Jeleniej Górze – członek Zespołu,
 16. Joanna Zając – specjalista w Wydziale Oświaty i Wychowania – sekretarz Zespołu.

 

§ 2

1. Do zadań Zespołu należy wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do opracowania ww. propozycji, a w szczególności przeprowadzenie niezbędnych analiz.

2. Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w jego pracach inne osoby.

3. Zespół może korzystać z opinii ekspertów oraz opracowań firm doradczych.

 

§ 3

1. Wstępną propozycję Zespół opracuje w terminie do 29 października 2007 r.

2. Zespół kończy pracę z dniem likwidacji ww. zakładów budżetowych.

 

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                             Prezydent   Miasta

                                                                               Marek  Obrębalski

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie nr 0151-398/V/07 Przeydenta Miasta w sprawie powołania zespołu do opracowania propozycji zmiany formy organizacyjno-prawnej zakładów budżetowych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.10.2007 13:19
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.10.2007 09:57

Rejestr zmian dokumentu