Zarządzenie Nr 0151-407/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 09 października 2007 r.

 

w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na podstawie art.50 ust. 3  ustawy z dnia  12 kwietnia  2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz.499 ze zmianami),

z a r z ą d z a m  c o  n a s t ę p u j e

 

§ 1.

 

W składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych Zarządzeniem       Nr 0151/389/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25 września 2007r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  wprowadzam następujące zmiany:

 

1. Do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3  powołuję następującą osobę:

Grzegorz Jakóbowski.

 

2.Do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12  powołuję  następującą osobę:

Maciej Gał.

 

3.Do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 30  powołuję następującą osobę:

Maria Kubicka.

 

4.Do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 40 powołuję następującą osobę:

Jan Zielaskiewicz.

 

5. Do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 41  powołuję następującą osobę:

Anna Wieczorek.

 

6.Do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 43   powołuję następującą osobę:

Wiesława Kachniewicz.

 

7. Do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 45  powołuję następującą osobę:

Marta Świst.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania  i podlega opublikowaniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

 

Prezydent Miasta

   Jeleniej Góry

(-)

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.10.2007 14:46
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.10.2007 14:48

Rejestr zmian dokumentu