Zarządzenie Nr 0151-408/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 10 października 2007 roku

 

 

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-368/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 5 września 2004 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 70, poz. 473 ze zm.)

 

 

Zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonać zmiany w § 1. dotyczącym składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), poprzez wykreślenie w pozycji 7 słowa: Dorota i wpisanie słowa: Danuta.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry

         Zastępca Prezydenta
                  Jerzy Łużniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-368/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.10.2007 21:09
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.10.2007 21:09

Rejestr zmian dokumentu