Zarządzenie Nr 0151-428/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 21 października 2007r.

 

w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

 

Na podstawie art.50 ust. 3  ustawy z dnia  12 kwietnia  2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz.499 ze zmianami),

z a r z ą d z a m  c o  n a s t ę p u j e

 

§ 1.

 

W składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych Zarządzeniem       Nr 0151/389/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25 września 2007r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  wprowadzam następujące zmiany:

 

1.Do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 powołuję następującą osobę:

 

Zdzisława Jazienicka.

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania  i podlega opublikowaniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

                       (-)

           Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.10.2007 12:06
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.10.2007 12:06

Rejestr zmian dokumentu