Zarządzenie Nr  0151-348/V/07
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia  29 sierpnia 2007 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku.

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego  zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marek Obrębalsk

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-348/V/07 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.10.2007 11:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.10.2007 11:09

Rejestr zmian dokumentu