Zarządzenie   Nr  0151-424/V/07

Prezydenta Miasta  Jeleniej Góry

z dnia 17.10.07 r.

 

w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntów

 w Jeleniej Górze.

 

Na podstawie  art.30  ust.2  pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wysokość minimalnej stawki czynszu za dzierżawę gruntu uzależnia się od jego położenia w określonych strefach Miasta oraz od sposobu wykorzystania.

2. Podział Miasta na strefy położenia gruntów określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Minimalne miesięczne stawki czynszu za 1 m2 gruntu określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W uzasadnionych przypadkach, w tym i na indywidualną prośbę zainteresowanego, Prezydent może ustalić inne stawki czynszu dzierżawnego niż określone w załączniku nr 2.

 

§ 3

1. Stawki czynszu za  dzierżawę na poniższe cele podlegają aktualizacji bieżącej i wynoszą:

      pod działalność handlową (lokalizacja sezonowa):      

         a) w miesiącach od maja do września i w miesiącu grudniu oraz jeden tydzień przed świętami    Wielkanocnymi, a dla stoisk z kwiatami i zniczami – w dniach od

          25 października do 4 listopada                                                                    -  59,00 zł/m2

b)      w pozostałym okresie  - 50% wyżej wymienionej stawki

 2. Stawki rocznego czynszu za dzierżawę pod ogródki przydomowe wynoszą  -   0,20 zł/1 m²

      

 

§ 4

1. Stawki czynszu miesięcznego za dzierżawę gruntu  pod lokalizację ogródków gastronomicznych  wynoszą:

      1) w miesiącach od maja do września, a dla Pl. Ratuszowego od maja do sierpnia:

a) Pl. Ratuszowy i ul. 1 Maja                                                                   - 9,61 zł/m2                                                                                                                  

 b) podcienie Pl. Ratuszowego                                                                 - 6,00 zł/m2

       c) pozostała część miasta                                                                         - 8,40 zł/m2             .

       d) przy małych osiedlowych punktach gastronomicznych                      - 2,10 zł/m2

     2) w miesiącach kwiecień i październik stawka czynszu wynosi 50% stawki określonej        w pkt 1,

       3)pozostałe miesiące – bezpłatnie.

 

2. Nie przewiduje się zwolnień i ulg w obowiązującym czynszu za dzierżawę gruntu pod stoiska handlowe i ogródki gastronomiczne, o których mowa w § 3 pkt 1 i § 4 z powodu złych warunków atmosferycznych.

 

§ 5

 

W przypadku poddzierżawienia przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego, bądź w przypadku bezumownego korzystania z przedmiotu dzierżawy – Dzierżawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 3-krotnej stawki wynikającej z niniejszego zarządzenia za okres stwierdzonego poddzierżawiania, bądź bezumownego korzystania.

 

 

§ 6

 

Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 1818/2006 z dnia 9 listopada  2007 r.            

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2008 roku i podlega ogłoszeniu  w siedzibie Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

                                                                                          PREZYDENT MIASTA

                                                                                                  Jeleniej Góry

                                                                                                Marek Obrębalski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Załącznik nr 1

Do Zarządzenia  nr 0151-424/V/07 r.

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

                                                                                              z dnia 17.10.07 r.

 

Strefa I

 

Ulice:

-         Bankowa

-         Długa                                                               - Piłsudskiego (od 1 Maja do A.Krajowej)

-         Grodzka                                                          - Pionierów Jeleniej Góry

-         Jasna                                                               - Pocztowa

-         Jelenia                                                              - Plac Niepodległości

-         Kopernika                                                       - Plac Ratuszowy

-         Krótka                                                             - Różyckiego

-         M.Konopnickiej                                             - Solna

-         1 Maja                                                             - Szkolna

-         Mroczna

 

Strefa II

Zabobrze I, II, III z wyłączeniem ul. Różyckiego.

Śródmieście Jeleniej Góry tj. ulice:

-         A.Krajowej                                                    - Piłsudskiego

-         Boh.Getta                                                            (od A.Krajowej do Wolności)

-         B.Chrobrego                                                   - Pl. Kardynała Wyszynskiego)

-         Drzymały                                                         - Podwale

-         Forteczna                                                        - Poznańska

-         Głowackiego                                                   - Morcinka

-         Klonowicza                                                   - Słowackiego

-         Korczaka                                                           (od Wolności do W.Polskiego)

-         Kubsza                                                            - Sobieskiego

-         Matejki                                                            - Sudecka

-         Mickiewicza                                                   - Teatralna

(od Wolności do W.Polskiego)

-         Mostowa                                                       - Wojska Polskiego

-         Obrońców Pokoju                                     - Wolności (do ul. Morcinka)

-         Okrzei                                                             - Wynalazców

-         Pijarska                                                          - Zamenfoffa

      Jelenia góra – Cieplice

-         Wolności (od Łabskiej do Cervi)              - Osiedle XX – lecia

-         Cervi                                                               - Osiedle „Orle”

-         Pl. Piastowski                                                       -

-         Cieplicka (od Pl. Piastowskiego do ul. Pułaskiego)

-         Jagiellońska

 

 Strefa III

 

Jelenia Góra:

-         Chełmońskiego                                                            - Słowackiego

-         Bartka Zwycięzcy                                                         (od W.Polskiego do końca)

-         Flisaków                                                                     - Studencka

-         Grunwaldzka                                                                - Szewska

-         Kasprowicza                                                               - Świętojańska

-         Kochanowskiego                                                        -T. Zana

-     Malczewskiego                                          -Transportowa

-         Mickiewicza                                                               - Traugutta

 (od W.Polskiego do końca)                                     - Wańkowicza

-         Na Skałkach                                                                    -Wiejska nr 1-13

-         Norwida                                                                      - W.Pola

-         Nowowiejska                                                                        - Wolności

-         Os.Robotnicze                                                   (od Morcinka do Łabskiej)

-         Powstania Styczniowego                                     - Wyczółkowskiego

-         Powstańców Wielkopolskich                                              - Wyspiańskiego

-         Prusa                                                                           -Wzg. Grota Roweckiego

-         P.Skargi                                                                     - Złotnicza

-         Żeromskiego

 

Jelenia Góra – Cieplice

-         Cieplicka (od Pułaskiego do Kolejowej)

-         Juszczaka                                                                    - Sobieszowska

-         Pl. Kombatanta                                                    - Staszica

-         Pułaskiego                                                                  - Tabaki

-         Zjednoczenia Narodowego

 

Centrum Sobieszowa tj. ul. Cieplicka od numeru 156 do Kościoła

 

Strefa IV

Pozostała część miasta.

 

                                                                                                  PREZYDENT MIASTA

                                                                                                        Jeleniej Góry

                                                                                                     Marek Obrębalski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                                          Załącznik nr 2

Do Zarządzenia  nr 0151-424/V/07 r.

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

                                                                                              z dnia 17.10.07 r.

 

                                                                                                          Lp.

Przeznaczenie

Strefa I

zł/m2

Strefa II

zł/m2

Strefa III

zł/m2

Strefa IV

zł/m2

1.

a/cele handlowe

   pow. do 40 m2

 

19,34

12,67

6,23

2,73

 

b/ cele handlowe

    powierzchnia

    powyżej 40m2

 

17,26

11,25

5,69

2,41

 

c/  cele handlowe i usługowe na targowiskach miejskich

19,34

19,34

19,34

19,34

2.

cele usługowe

usługi deficytowe

 

3,38

 

1,53

 

1,04

 

0,65

wypożyczalnie

kaset video

                

 

11,69

 

11,69

 

11,69

 

11,69

kantory wymiany

walut

 

 

180,28

 

109,26

 

59,00

 

28,41

punkty totalizatora

 

45,12

45,12

45,12

45,12

3.

gastronomia

 

4,81

3,92

3,28

2,73

4.

pozostałe usługi

 

11,79

11,79

11,79

11,79

 

Usługi deficytowe na podstawie uchwały nr 366/2000 z dnia 13.04.2000r : usługi pralnicze, maglowanie, introligatorstwo, grawerstwo, zegarmistrzostwo, ślusarstwo usługowe, naprawa parasoli, szklarstwo, tapicerstwo, kuśnierstwo,  szewstwo naprawkowe, przewijanie silników elektrycznych, krawiectwo, obciąganie guzików, endlowanie, gorseciarstwo, modniarstwo.

 

                                                                                            PREZYDENT MIASTA

                                                                                                  Jeleniej Góry

                                                                                               Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.11.2007 11:12
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.11.2007 11:12

Rejestr zmian dokumentu