Zarządzenie Nr 0151-426/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 17.10.07 r.

 

W sprawie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów niezabudowanych  w Jeleniej Górze pod lokalizację cyrków i wesołych miasteczek .

 

Na podstawie art. 30  ust.2  pkt.3  ustawy z dnia 08 marca  1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591  z 2001 roku, ze  zmianami)

 

                                                zarządza się , co następuje :

                                                      

§ 1

 

Wysokość stawki czynszu za dzierżawę gruntu niezabudowanego wydzierżawionego pod lokalizację:

- cyrku                                 -    344,23 zł / dobę

- wesołego miasteczka        -      65,61 zł / dobę

 

§ 2

                

Traci moc Zarządzenie Nr 1819/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 listopada 2006  roku.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2008 roku i podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

 

                                                                           PREZYDENT MIASTA

                                                                                   Jeleniej Góry

                                                                                Marek Obrębalski

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie w sprawie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów niezabudowanych w Jeleniej Górze pod lokalizację cyrków i wesołych miasteczek
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.11.2007 11:22
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.11.2007 11:22

Rejestr zmian dokumentu