Zarządzenie Nr 0151-442/V/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 31 października 2007 roku
 
w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Jelenia Góra
do Rady Artystyczno - Programowej Teatru Jeleniogórskiego Sceny:
Animacji i Dramatyczna im. C. K. Norwida
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 Uchwały nr 585/XLIII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie połączenia Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze i Jeleniogórskiego Teatru Animacji zarządzam:

§ 1

Deleguję Pana Marka Obrębalskiego - Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do pracy w Radzie Artystyczno - Programowej Teatru Jeleniogórskiego Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C. K. Norwida.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Jelenia Góra do Rady Artystyczno-Programowej Teatru Jeleniogórskiego Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C. K. Norwida
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.11.2007 11:23
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.11.2007 11:23

Rejestr zmian dokumentu