Zarządzenie Nr 0151-443/V/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
z dnia 31 października 2007 roku
 
w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Jelenia Góra
do Rady Programowej Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 11 ust. 4 Uchwały nr 396/XXX/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 listopada 2000 roku w sprawie nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze zarządzam:


§ 1

Deleguję Panią Irenę Kempisty - Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki do pracy w Radzie Programowej Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

      Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marek Obrębalski
  

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Jelenia Góra do Rady Programowej Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.11.2007 11:30
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.11.2007 11:30

Rejestr zmian dokumentu