Zarządzenie Nr 0151-444/V/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
z dnia 31 października 2007 roku
 
w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Jelenia Góra
do Rady Programowej Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 9 ust. 3 Uchwały nr 398/XXX/2000 Rady Miejskiej w Jeleniej Górze z dnia 28 listopada 2000 roku w sprawie nadania statutu dla Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze zarządzam:

§ 1

Deleguję Pana Zbigniewa Szereniuka - Zastępcę Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do pracy w Radzie Programowej Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

     Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Jelenia Góra do Rady Programowej Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.11.2007 11:36
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.11.2007 11:36

Rejestr zmian dokumentu